Skip to content

repopowohteratomawasvomoonba.co

there's nothing done. suggest you come..

Category: Rock

9 comments on “ De Verloren Zoon - Wouter Van Bemmel - O, Bittre Smart. Levensliederen Over de Dood En Ander Ongerief. (Cassette, Album)

  1. Ze zijn somber over de toekomst. Wat betekent het verhaal van de verloren zonen eigenlijk in deze tijd? Hoe kunnen we een gemeenschappelijk thuis vormen waarin mensen elkaar in alle verscheidenheid kennen en vasthouden? In De verloren zoon zoekt Gert-Jan Segers naar antwoorden en schetst hij een samenleving mét aandacht voor elkaar. Gert-Jan.
  2. De vader zag zijn zoon van ver aankomen en was ontroerd. Hij wil zijn zoon niet aannemen als dagloner. Wel wil hij zijn zoon in ere herstellen. Hij gaat de terugkomst van de zoon vieren met een groot feest. Want zijn zoon was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden. V De oudste zoon is boos.
  3. Een krachtige, hedendaagse hervertelling van de gelijkenis van de verloren zoon. Jack Chisholm is voorganger van het volk. Hij geeft leiding aan een bloeiende en snelgroeiende megakerk, is schrijver van meerdere bestsellers en geniet landelijke bekendheid vanwege zijn .
  4. Een gelijkenis van de Heere Jezus: de verloren zoon. Het verhaal van een jongen die zijn vader verlaat en de wijde wereld intrekt. Maar de wereld biedt hem niet waarop hij had gehoopt. Berouwvol keert de jongen terug naar zijn wachtende vader. Sprekende illustraties en eenvoudige, korte teksten brengen de gelijkenis dicht bij jonge kinderen.
  5. Jezus vertelt wat de vader doet: ‘Toen hij [de zoon] nog ver weg was, zag zijn vader hem al aankomen en kreeg medelijden met hem. Hij rende naar zijn zoon toe, omhelsde hem en kuste hem teder’ (Lukas ).Zelfs al zou de vader hebben gehoord van het losbandige leven van zijn zoon, hij ontvangt hem met open armen.
  6. De verloren zoon van Gerard Walschap is een nagenoeg realistische verwerking van de bijbelse parabel. Maar de roman profileert zich ook als een duidelijk protest tegen de Vlaamse kerkelijke autoriteiten en levert forse kritiek op het benauwende kleinburgerlijke Vlaanderen. Hans van Stalen schetst een levendig beeld van eigentijdse literaire visies op Lucas’ parabel, en laat.
  7. De hond Tim eet vogeleieren die op een hoge klif in nestjes liggen. Rob volgt het voorbeeld en slurpt elke dag een ei leeg. Rob bewaart de eieren in een hoge kast en als de hond dit ontdekt, springt hij tegen de kast op. De kast valt om en Rob vindt in een van de laden een fototoestel.
  8. Andermaal gaat het om een verloren zoon, de zoon van de zus deze keer, die evengoed zwaar in de fout zal gaan. Het loopt al fout bij de verwekking, die meer op een verkrachting lijkt. De vader, een zakenman, zal nooit echt tijd maken voor zijn zoon Franklin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *